Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 959 вопросов и 6 445 684 ответов!

Допоможіть будь ласка з задачою, дуже потрібно((

10-11 класс

змішали 150 грам розчину глюкози з масовою часткою сполуки 40 % і 250 грам розчину глюкози з масовою сполуки 8% Знайдіть масову частку глюкози в утвореному розчині.

Mirun4ik 28 авг. 2013 г., 21:39:43 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
ELIA111
28 авг. 2013 г., 22:34:49 (6 лет назад)

1)м.реч3=150+250=400г
2)м.р.р.=150*0,4=60г
3)м.р.р.2=250*0,08=20г
4)м.р.р.3=60+20=80г
5)Wглюкози=20:80*100%=25%

Ответить

Другие вопросы из категории

Ca(OH)2+HCl->

Fe(OH)2+H2SO4->
Cu(OH)2+H2SO4->

помогите решить задачу!

10-11 класс химия ответов 1
Я в химии ноль помогите плиз!!!

Mg+HCL=
BaO+HCL=
NaOH+HCL=
KaCo3+HCL=

10-11 класс химия ответов 2
CH4 --- A --- C6H6 ---- B --- C6H5NH2
10-11 класс химия ответов 1

Читайте также

ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!

ДУЖЕ ПОТРІБНО!!!!!!!!!!!!
Скільки грамів Na2SO4 10H2O необхідно розчинити у 250 г води, щоб одержати розчин, який містить 5%-тів безводної солі?

10-11 класс химия ответов 1
допоможіть будь ласка)

1)із40 л природнього газу отримали 30,3 г хлор метану. Розрахуйте об'ємну частку метану у природньому газі , якщо вихід хлорогенові метану складає 40% від теоритично можливого
2) визначте масу бензону отриманого при пропусканні 210 кг циклогексану над платиновим каталізатором , якщо масова частка виходу бензону складає 0,85 від терористичної можливого
3) під час гідрування 7,8 г бензону до циклогексану при нагріванні за наявністі каталізатора ввібралося 3,36 л водню. визначте масову частку виходу циклогексану
4)яка маса бензолу потрібна для добування 246 г нітробензолу якщо масова частка його виходу становить 92%
5) при міжмолекулярній дегідратації 100 г одноатомного насиченого спирту невідомої будови виділилося 21,09 г води вихід продукту реакції становить 75% від теоритичного. визначте будову спирту
поясніть) буду вдячна

10-11 класс химия ответов 2
Допоможіть, будь-ласка)

Виберіть формулу сполуки, при утворенні якої з простих речовин Оксиген буде відновником:
А)CO2
B)OF2
C)NO
D)P2O5
Якщо можно, то з поясненням

10-11 класс химия ответов 1
ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА

Обчисліть об"єм сірководню, що утворився в результаті взаємодії сірки масою 12,0 г із воднем об"ємом 4,48 л (н.у.)

10-11 класс химия ответов 1
Допоможіть ,будь ласка.

Обчисліть масу амінооцтової кислоти яку одержують з хлороцтової масою 48 г і амоніаку

10-11 класс химия ответов 1


Вы находитесь на странице вопроса "Допоможіть будь ласка з задачою, дуже потрібно((", категории "химия". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "химия". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.