Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 969 вопросов и 6 445 706 ответов!

ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!

10-11 класс

ДУЖЕ ПОТРІБНО!!!!!!!!!!!!
Скільки грамів Na2SO4 10H2O необхідно розчинити у 250 г води, щоб одержати розчин, який містить 5%-тів безводної солі?

Машахалтобина 31 янв. 2015 г., 13:52:58 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Наташка764
31 янв. 2015 г., 14:45:00 (5 лет назад)

В 1 моле,или 322 г,Na2SO4*10H2O содержится 142 г сульфата натрия и 180 г воды.В 100 г 5%-ного раствора содержится 5 г сульфата натрия.При выпаривании этого раствора получится 5*322/142=11,34 г Na2SO4*10H2O,т.е. для приготовления 5%-ного раствора сульфата натрия 11,34 г Na2SO4*10H2O  следует растворить в 100-11,34=88,66 г воды.Составим и решим пропорцию :
В 88,66 г воды надо растворить 11,34 г Na2SO4*10H2O
250 г составляет х г 
х=250*11,34/88,66=32 г
Следовательно,для приготовления 5%-ного раствора сульфата натрия в 250 г воды необходимо растворить 32 г Na2SO4*10H2O.

Ответить

Другие вопросы из категории

Читайте также

допоможіть будь ласка)

1)із40 л природнього газу отримали 30,3 г хлор метану. Розрахуйте об'ємну частку метану у природньому газі , якщо вихід хлорогенові метану складає 40% від теоритично можливого
2) визначте масу бензону отриманого при пропусканні 210 кг циклогексану над платиновим каталізатором , якщо масова частка виходу бензону складає 0,85 від терористичної можливого
3) під час гідрування 7,8 г бензону до циклогексану при нагріванні за наявністі каталізатора ввібралося 3,36 л водню. визначте масову частку виходу циклогексану
4)яка маса бензолу потрібна для добування 246 г нітробензолу якщо масова частка його виходу становить 92%
5) при міжмолекулярній дегідратації 100 г одноатомного насиченого спирту невідомої будови виділилося 21,09 г води вихід продукту реакції становить 75% від теоритичного. визначте будову спирту
поясніть) буду вдячна

10-11 класс химия ответов 2
Допоможіть, будь-ласка)

Виберіть формулу сполуки, при утворенні якої з простих речовин Оксиген буде відновником:
А)CO2
B)OF2
C)NO
D)P2O5
Якщо можно, то з поясненням

10-11 класс химия ответов 1
ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА

Обчисліть об"єм сірководню, що утворився в результаті взаємодії сірки масою 12,0 г із воднем об"ємом 4,48 л (н.у.)

10-11 класс химия ответов 1
Допоможіть ,будь ласка.

Обчисліть масу амінооцтової кислоти яку одержують з хлороцтової масою 48 г і амоніаку

10-11 класс химия ответов 1
Допоможіть будь ласка з задачою, дуже потрібно((

змішали 150 грам розчину глюкози з масовою часткою сполуки 40 % і 250 грам розчину глюкози з масовою сполуки 8% Знайдіть масову частку глюкози в утвореному розчині.

10-11 класс химия ответов 1


Вы находитесь на странице вопроса "ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!", категории "химия". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "химия". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.